Tietoa käsinveistosta

Käsinveistosta hirsirakentamisessa puhutaan silloin, kun rakennus tehdään sovittamalla joko pelkästään kuoritut tai sivuilta sahatut, eli pelkatut, hirret yhteen. Tällöin alimman hirren luonnolliset muodot kopioidaan aina ylempään hirteen ja poistetaan liitoksen välistä ylimääräinen puuaines.

Tällä tavalla valmistettu seinän ulkonäkö on aina yksilöllinen ja riippuu siihen käytetyn puiden muodoista ja vaihtelevista paksuuksista. Tämän lisäksi erilaisia nurkkatyyppejä on olemassa useita kymmeniä, ellei satoja, joiden toiminta ja ulkonäkö tuovat persoonallisuutta jokaiseen valmistuvaan rakennukseen. Entisaikojen mestareilla oli jopa omia yksilöllisiä tapoja tehdä nurkkasalvoksia, joista pystyi erottamaan heidän tekemänsä talot.

Vaikka nykyään uudet sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset työkalut ovat korvanneet monien tekovaiheiden osalta ikiaikaiset kirveet, telsot ja taltat, on kyseessä vieläkin käsityö, sillä veistäjän kokemus ja taito ovat yhä tärkeimmät rakentamisen onnistumiseen vaikuttavat seikat. Veistoon sopivien puiden valitseminen metsästä on tärkeä osa veistäjän ammattitaitoa, samoin puiden kuivattaminen ja sahaaminen.

Hirren veistovaiheen aikainen valitseminen, jossa yksilölliset puut sovitetaan yhteen lukuisten eri tekijöiden perusteella on taitoa, jonka hallitseminen johtaa lopullisen kuivumisen jälkeenkin vääntymättömään, tiiviiseen ja tasapainoiseen lopputulokseen. Saumojen tiiviydestä ei tarvitse käsinveistetyssä kehikossa tinkiä, koska puun kerrallaan valitseva tarkkaa työtä tekevä käsityöläinen pystyy kehikon painoa, kiilautuvia salvoksia ja alivaraustekniikkaa käyttäen pusertamaan hirret tiiviisti toisiaan vasten. Ammattitaitoisesti ja huolella veistetty hirsirakennus näyttää hyvältä ja toimii kuten on tarkoitettu vielä vuosikymmenten jälkeen.

Sivuiltamme löytyy perustietoa hirsirakentamisesta, mutta yksityiskohtaisempaa aineistoa on esillä Wikikon hirsirakennussivuilla.