Hirsirakennuksen hankinta

Suomalaiseen maisemaan soveltuu erinomaisen hyvin yksilöllinen, elävä ja kaunis käsinveistetty hirsirakennus. Rakennuksessa kunnioitetaan erikokoisten puiden luonnollista muotoa, joka näkyy rakennuksen sekä ulko- että sisätilojen näössä ja muodossa. Hirret pyritään aina valitsemaan yksilöllisesi ja tarkasti oikeaan kohtaan rakennuksessa.

Makuasiat, tunneseikat, ympäristön asettamat vaatimukset ja aikaisemmin rakennetut rakennukset vaikuttavat rakennustyylin valintaan. Ulkonäkö ja harmonia ympäristön kanssa ovatkin ominaisuuksia, jotka lähes poikkeuksetta vaikuttavat valintoihin. Lisäksi rakennuksen terveellisyys, sen hengittävyys ja pitkäikäisyys sekä rakenteiden hiilijalanjälki ovat odotettuja ominaisuuksia. Jokaisella tyylisuunnalla on omat kannattajansa.

Usein valintoihin vaikuttaa vielä rakennuksen kustannustekijät, sen sopivuus omatoimiseen rakentamiseen, rakennustyön laatu sen lämmöneristettävyys ja helppohoitoisuus. Rakentamispäätökseen saattaa vaikuttaa myös joko omat tai muuten paikkakunnalta helposti saatavan sopivat rakennuspuut ja rakentajien saatavuus.

Käsinveistossa hirsiksi valittuja tukkeja ei jatketa minkäänlaisilla liima-aineilla, eikä hirsien ominaisuuksia pyritä muuttamaan liiman avulla paremmin aihioiksi sopiviksi. Hyvien lämpöarvojen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi hirsirakennusten salvokset ja varaukset piirretään joko itsestään kalibroituvilla tai erikseen kalibroitavilla tarkoitukseen valmistetuilla harpeilla.

Käsinveistetyn hirsirakennuksen valinnassa tulee mieltää hyvin veistotyössä vaadittavan työnmäärä ja -laatu sekä muut erityiset ammattitaitoon liittyvät vaatimukset. Nykyaikainen käsityönä veistetty hirsikehikko syntyy vain asiaan vihkiytyneen osaajan käsissä, joita löytyy eri puolilta maata.