Energiamääräykset

Rakentamismääräyskokoelmassa RakMK C3 vuodelta 2010 säädetään yleisistä asioista, rakennusosista ja rakenteiden ilmanpitävyydestä, rakennuksen vaipan lämmöneristyksestä ja rakennuksen erilaisten tilojen välisestä lämmöneristyksestä.

Nämä määräykset koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisen sisälämpötilan saavuttamiseksi. Keskeinen osa uusien asuinkäyttöön tulevien talojen suunnittelua on mahdollisimman hyvä energiatehokkuus. Lämmitysmuodon valintaa ja talon rakenteiden eristyskykyä säädellään siten, että valmistuva talo kuluttaisi käyttöikänsä aikana mahdollisimman vähän energiaa.

Haettaessa rakennuslupaa talolle lasketaan E-luku. Luvan saamisen ehtona on raja-arvot alittava luku. E-luku saadaan laskemalla yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain. E-lukua laskettaessa sähkön käyttö lämmitykseen saa suuremman kertoimen kuin esimerkiksi kaukolämpö. Energiamuodon lisäksi laskentaan vaikuttaa monet muutkin tekijät, kuten rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja seinämateriaali.

Hirrestä on mahdollista rakentaa nykymääräysten mukainen koti. Hyvä ja asiantunteva suunnittelija pystyy suunnittelemaan hirsirakennuksen kokonaisuutena niin, että nykyiset rakennusmääräykset täyttyvät. Hirsiseinän laskennallisesti huonoa lämmöneristyskykyä voidaan kompensoimaan talon ylä- ja alapohjan eristyspaksuutta lisäämällä ja valitsemalla rakennukseen erityisen energiatehokkaat ikkunat.

Muita keinoja nykymääräysten täyttämiseksi ovat mm. hirsiseinän lisäeristäminen yleensä ulkopuolelta ja koneellinen lämmöntalteenottava ilmanvaihto. Hirsitaloa koskevat tällä hetkellä muuta rakentamista hieman väljemmät energiamääräykset.

Hirrestä on yhä mahdollista rakentaa nykymääräysten mukainen koti. Osaajarekisterimme kautta löytyvien ammattilaisten avulla tällaisen talon rakentaminen onnistuu.