Kustannusten muodostuminen

Omakotitaloissa hirsirungon hinta on yleensä noin 20 % kustannuksista, jos pelkät ulkoseinät veistetään hirrestä. Jos taas väliseinätkin tehdään hirrestä kustannukset nousevat noin kolmannekseen rakennuksen kokonaishinnasta. Pääosa kustannuksista muodostuu eri luvista, liittymistä, kattomateriaaleista, ikkunoista, ovista, sähkö ja lv-töistä sekä pihatöistä. Myöskään ei sovi unohtaa suunnittelukustannuksia, työmaan vakuutuksia.

Rakennuksen kokonaiskustannuksista hirsikehikon osuus on yleensä kymmenestä viiteenkymmeneen prosenttia. Suurissa rakennuksissa infra-, tekniikka-, hallinto- ja suunnittelukustannukset ovat niin suuret, että rungon osuus kustannuksista jää varsin pieneksi.

Se mistä materiaalista hirsirakennuksen runko veistetään, ei vaikuta merkittävästi  kokonaiskustannuksiin. Käsinveistossa voidaan saadaan helposti säästöä aikaan pyrkimällä yksinkertaiseen suorakaiteen muotoon, jolloin myös varsinaisten ulkoseinien hinta laskee salvosten määrän vähentyessä merkittävästi. Juuri salvosten tekeminen on se työvaihe, joka veistäjää eniten työllistää.

Vaativaan makuun suurikokoinen käsinveistetty hirsi on materiaalina perinpohjaisen jylhä, juureva ja lämminhenkinen. Aidosta hirrestä syntyy varma, vakaa ja ikiaikainen rakennus. Kun edustavaa rakennusta lähdetään rakentamaan, kaikki osaset pyritään tekemään mahdollisimman hyvin, parhaista materiaaleista. Ammattiylpeyttä unohtamatta.

Vertailukelpoisia hintoja kartoittaessa on hyvä olla selvillä omista laatukriteereistään. Hirsitaito ei yhdistyksenä takaa jäsentensä tekemän työn laatua, vaikka tekeekin työtä yhteisten laatukriteereiden aikaansaamiseksi.