Vaadi laatua!

Käsinveistetystä hirsikehikosta alan asiantuntija näkee jo yleissilmäyksellä onko veistämisen taito ollut tekijällä hallussa. Onko erikokoisten hirsien sommitelma kokonaisuudessa tasapainossa, onko sinistyneisyyttä ja vinoja seiniä, liian ohuita salvosten kauloja tai tikuttavaa piilutusjälkeä.

Saumojen tiiviyttä kannattaa yleensä tutkia etenkin kehikon nurkista eli salvoksista. Rakennukseen valittu nurkkatyyppi määrittää pitkälti sen kuinka tiivis nurkasta voi tulla, mutta myös veistäjän taito asemoida, piirtää ja veistää tarkasti vaikuttavat suuresti lopputulokseen. Veistäjillä on usein jokin referenssirakennus, josta työn laatua voi käydä arvioimassa.

Näkymättömiin jäävä varaus hirsien välissä on olennainen laatutekijä. Liian leveä varaus ja/tai liian syvälle menevä kouru varauksen pohjassa lisäävät hirren taipumusta haljeta pohjastaan. Tällainen halkeamistyyppi johtaa sydämeen asti ulottuvan päähalkeaman syntyyn varauksen sisällä, mikä puolestaan tarkoittaa erittäin runsasta rakennuksen painumista.

Mahdollisten epäselvyyksien ja riitatilanteiden välttämiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki hirsirakennuksen rakentamiseen liittyvät työsopimukset on tehty kirjallisesti ennen rakennustöiden aloittamista. Erityisen hyvä tapa onkin, että kolmen hirsirakennuskierroksen jälkeen tilaaja ja veistäjä tarkastelevat yhdessä onko lopputulos tilaajaa tyydyttävä vai mitä korjauksia tulee tehdä. Tarvittaessa tarkastelussa voidaan käyttää ulkopuolista ja puolueetonta hirsiveistämisen asiantuntijaa.

Kuivasta puusta veistäminen on laatua nopeuden kustannuksella arvostavan veistäjän merkki. Huolellisti varastossa peitetyt pitkät hirret kielivät toiminnan ammattimaisuudesta ja tarkoittavat usein mahdollisuutta nopeisiin toimituksiin laadusta tinkimättä.

Esimerkki laatueroista. Vasemmanpuoleinen ristinurkka on veistetty huolimattomasti tai liian tuoreesta puusta, jolloin salvoksen väliin on jäänyt rako. Oikeanpuoleinen nurkka on tiivis ja taidokkaasti tehty.