D-hirsi

D-hirsi on pääpiirteittäin kuten pyöröhirsi, mutta yleisimmin hirsikehikon sisäseinät on työstetty (pelkattu) suoriksi kuten varsinaisissa pelkkahirsirakennuksessa. D-hirttä on vanhastaan käytetty venäläis-karjalaisissa rakennuksissa. Meillä tämä veistotapa on otettu uudelleen käyttöön 2000-luvun alussa.

Veistettäessä rakennusta tällä tavalla sahatuista hirsistä käytetään varausleveytenä 50% käytetyn hirren keskimääräisestä latvaläpimitasta. Nurkkatyypiksi käyvät kaikki pyörö- ja pelkkahirrelle sopivat nurkkatyypit. D-hirsistä veistetty rakennus voidaan tehdä ilman lisälämmöneristystä, jos rakennus on kokonaisvaltaisesti oikein suunniteltu.