Pelkkahirren veisto

Pelkaksi nimitetään tukista veistämällä tai nykyisin sahaamalla saatua hirsiaihiota. Hirsipelkka työstetään ns. pohjoismaista sahaustapaa käyttämällä, jossa tukin sivut sahataan pois ja saadaan näin aikaiseksi hirsiaihio eli pelkka. Hirren sivuilta poistetut ”losot” sahataan yleensä laudoiksi.

Kun tukista poistetaan sivut, paljastuu pintapuuta kestävämpi sydänpuu seinän ulkopinnaksi. Säänkestävyyttä voidaan vieläkin parantaa ulkoverhoamalla näin rakennettu hirsiseinä, vaikka näin peitetään rakennukseen luonteikkuutta antava erilaisten hirsien vaihtelu. Pelkkahirret ovat yleensä tasapaksuja, mutta niiden korkeusvaihtelu tuo hirsiseinälle yksilöllisyyttä.

Kuusi- ja haapahirren sydänpuu ei ole säänkestoltaan yhtä hyvä kuin männyllä. Toistaalta kuusen ja haavan pintapuun säänkesto on parempi kuin männyn pintapuun. Koska pelkkahirressä on näkyvissä sekä pinta- että sydänpuuta, puulajien kestävyysjärjestys ei ole yksioikoinen. Tärkeintä kestävän hirren valinnassa onkin puun sisäinen laatu, joka saadaan valitsemalla parhaat puut parhailta kasvupaikoilta, parhaiten hoidetuista metsistä.

Pelkkahirrestä rakennettaessa jaotellaan nurkkatyypit lyhyisiin ja pitkiin nurkkiin, jolla tarkoitetaan rakennuksen kulmien salvoksen mallia. Lyhyessä mallissa hirsi tasataan risteävän seinän mukaan, kun taas pitkänurkkaisessa se on varsinaisen seinän pituutta pidempi.

Pelkkahirsirakennuksessa käytetyt yleisimmät nurkkatyypit

Pitkät nurkat:

  • ristinurkka, yleisimmin käytetty nurkkatyyppi
  • sulka- ja satulanukka, samoin kun pyöröhirressä kiilautuvuutensa takin suositeltavia
  • norjalainen (skandinaavi) nurkka on myös kiilautuva, meillä ei kovin yleinen

Lyhyet nurkat:

  • läpilukko (läpihammas) nurkka
  • salalukko (salahammas) nurkka
  • lohenpyrstönurkka
  • kyyhkynpyrstönurkka, meillä ei juurikaan käytetty

Veistettäessä seinää pelkkahirrestä, tulisi varauksen leveyden olla 2/3 hirren kokonaisvahvuudesta. Pelkkahirsistä veistetty rakennus voidaan tehdä ilman lisälämmöneristystä, jos rakennus on kokonaisvaltaisesti oikein suunniteltu