Korjausrakentaminen

Osa hirsirakentamisesta Suomessa on korjausrakentamista, sillä vanhoja hirsitaloja on yhä käytössä tuhansittain. Osalla näistä rakennuksista on historiallista arvoa, mikä on otettava huomioon rakennus- ja korjausmenetelmiä valitessa.

Yleinen hirsitalon korjaustapa on kengitys, jossa yleensä alimmat vaurioituneet hirret vaihdetaan uusiin. Korvaava puuaines voi olla joko uusiokäytettäviä purkuhirsiä tai uuttakin puutavaraa. Kengittäminen on normaali hirsirakennuksen uusimistoimenpide, jonka yhteydessä joudutaan yleensä uusimaan myös lattiat ja muut alapohjan rakenteet.

Kengittämisessä hirsirakennusta nostetaan esimerkiksi tunkkien avulla vaurioituneen hirren yläpuolelta, jolloin vanha hirsi voidaan poistaa. Vanhaa hirttä mallina käyttäen tehdään uusi hirsi, joka sijoitetaan vanhan hirren paikalle.

Hirsien korvaaminen edellyttää huolellista suunnittelua. Toimenpiteenä se ei ole kuitenkaan monimutkainen ja se voidaan tarvittaessa tehdä myös rakennuksen yläpohjaan. Esimerkiksi vanhoissa tuvissa tuvan sisäkaton yläpuolella olevat hirret ovat usein lahonneet, koska kylmä ja kuuma ilma on aiheuttanut kosteuspisteen hirren kohdalle.