Veistämistä oppimaan

Hirsirakentaminen on käsityötä. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon muovaamista puunrungoista rakentamista ei voi oppia muuta kuin tekemällä. Tästä aihepiiristä ei ole viime aikoina julkaistu kovinkaan paljoa suomenkielistä ajantasaista kirjallisuutta, josta voisi olla apua nykyaikaisen hirrenveiston opetteluun.

Eräs tapa päästä alkuun hirsirakentamisen opettelussa on ilmoittautua mukaan eri puolilla Suomea järjestettäviin koulutuksiin. Jo lyhytkin ohjattu opettelu auttaa oppimaan oikeita ja turvallisia työtapoja. Hirrenveisto on raskasta työtä, jossa käsitellään moottorisahoja sekä muita koneita ja siirrellään painavia kuormia paikasta toiseen.

Työturvallisuusasioiden ja hirrenveiston perusteiden ollessa hallussa, aloittelevan hirrenveistäjän olisi hyvä hankkiutua kokeneimpien osaajien mukaan tekemään itse veistotyötä. Vaikka mukana olisikin  pelkästään avustamassa kokeneempia tekijöitä, voi heidän työtavoistaan ottaa samalla oppia.

Jossakin vaiheessa hirrenveistossa, kuten missä muussakin taidossa, työ alkaa sujumaan ja veistäjä huomaa osaavansa valita juuri sopivan hirren salvottavaksi  seinälle, sekä pystyvänsä muutenkin tekemään itseään ja muita tyydyttävää hirsityötä. Aluksi hitaammin, mutta joka tapauksessa käsin veistäen.

Koulutus

Hirsirakentamiseen liittyvää koulutusta järjestetään kurssimuotoisena eri puolella Suomea. Ainakin seuraavissa oppilaitoksissa opetusta on tarjolla säännöllisesti:

Savon ammatti- ja aikuisopisto: Hirsirakentaja

Lisäksi eripituisia hirrenveistoon liittyvä kursseja järjestävät ainakin seuraavat tahot:

Hyria: Rakennusalan perustutkinto, painotus hirsirakentamiseen

Tampereen seudun ammattiopisto: Hirsirakentaminen – Log house building course

Alppisalvos Oy: Hirrenveistokoulutus

Sedu aikuiskoulutus: Perinteinen hirrenveisto